1. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, informuje się, że ta strona internetowa należy do Alfredo Barbeito, z NIF: 55355259D i siedzibą pod adresem Avenida La Marina 308 , 03720 Benissa, Prowincja Alicante.
Z BARBEITO ABOGADOS można się skontaktować poprzez adres e-mail info@barbeitoABOGADOS.com lub telefon +34 966 497 296.

2. WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsza strona internetowa została stworzona przez firmę BARBEITO ABOGADOS w celu publicznego udostępnienia galerii świadczonych przez nią usług, a informacje w niej zawarte należy traktować jako wprowadzenie.
Dostęp i korzystanie z tej witryny nadaje status Użytkownika, który przeglądając tę ​​witrynę, akceptuje w całości, wyraźnie i bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszej noty prawnej, z którą prosimy o uważne zapoznanie się. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować lub przestrzegać tych warunków, musi powstrzymać się od korzystania z tej witryny.
Dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne i nie wymaga subskrypcji ani wcześniejszej rejestracji. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za korzystanie z tej witryny i zobowiązuje się do poruszania się po niej w dobrej wierze i sumiennie.
W zakładce „Kontakt” znajdziesz procedurę wysyłania próśb o informacje do BARBEITO ABOGADOS. Odpowiedź na wysłane wiadomości zostanie udzielona tak szybko, jak to możliwe. Nie możemy zagwarantować, że odpowiedź zostanie udzielona na wszystkie wiadomości, szczególnie w przypadku błędnie podanych informacji.
W dowolnym momencie BARBEITO ABOGADOS może jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia modyfikować prezentację i/lub konfigurację strony internetowej, a także udostępniane usługi i treści.
3. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poufność, tajemnica zawodowa i bezpieczeństwo to podstawowe wartości BARBEITO AABOGADOS, które zobowiązuje się do gwarantowania prywatności użytkownika lub gościa przez cały czas i we wszystkich interakcjach z nimi. BARBEITO ABOGADOS zobowiązuje się także do niezbierania niepotrzebnych informacji o użytkowniku.

Przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik zostaje poinformowany, że dane osobowe przekazane BARBEITO ABOGADOS poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w sekcji „Kontakt” lub w inny sposób będą przetwarzane przez BARBEITO ABOGADOS i przechowywane w posiadanych przez Ciebie plikach, plikach które zostały należycie zgłoszone Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.
Dane, o które prosimy i które nam przekazujesz, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę lub zapytanie oraz, w stosownych przypadkach, zarządzania relacją handlową łączącą Cię z BARBEITO ABOGADOS.
Wysłanie ich oznacza zgodę na ich leczenie, jeśli BARBEITO ABOGADOS uzna to za stosowne.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będzie utrzymywana relacja, która może Cię połączyć z BARBEITO ABOGADOS, o ile nie złożysz wniosku o ich usunięcie, a w każdym razie przez okres przechowywania wymagany przez obowiązujące przepisy dla wykonalności odpowiedzialności.
Przetwarzanie danych zawartych w CV
Dane osobowe, które nam przekazujesz wysyłając swoje CV, będą przetwarzane przez BARBEITO ABOGADOS i włączane do posiadanego przez nią pliku, aby móc zarządzać procesami selekcji personelu, które może mieć otwarte lub planuje otworzyć.
Wysłanie ich oznacza zgodę na ich leczenie, jeśli BARBEITO ABOGADOS uzna to za stosowne.
Będziemy przechowywać Twoje dane zawarte w Twoim CV tak długo, jak nie poprosisz o ich usunięcie, a w każdym razie przez okres przechowywania wynoszący 5 lat.
Komunikacja danych
BARBEITO ABOGADOS informuje, że Twoje dane są traktowane poufnie i wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i we wskazanych celach.
W związku z tym nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub gdy użytkownik wyraźnie nas do tego upoważni.
Prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu i usunięcia danych osobowych
W każdej chwili możesz skorzystać z następujących praw, które pomogą Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych:
• Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez BARBEITO ABOGADOS;
• Prawo do sprostowania danych, jeżeli okażą się nieprawidłowe lub niekompletne;
• Prawo do usunięcia, gdy m.in. Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonym celu, np. w celach komercyjnych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania;
• Prawo do przenoszenia danych;
• Prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (aepd.es), jeśli uznasz, że dane

jest niezgodna z obowiązującymi przepisami.
W swoim żądaniu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw musisz wykazać swoją tożsamość, na przykład poprzez przedstawienie kopii dowodu osobistego oraz ewentualnie udokumentować sprostowanie lub usunięcie swoich danych. Mamy dla Ciebie model realizacji swoich praw.
Jakie są dane administratora danych, przed którym możesz dochodzić swoich praw?
PRAWNICY BARBEITO
Aleja La Marina 308
03720, Benissa
Hiszpania
info@barbeitoabogados.com
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych informujemy, że BARBEITO ABOGADOS podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować poufność i bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych przed ich zmianą, utratą, nieuprawnionym przetwarzaniem lub dostępem , wymagane przez obowiązujące przepisy.
Aktualizowanie danych
Ważne jest, abyśmy mogli na bieżąco aktualizować Twoje dane osobowe, zawsze informując nas o wszelkich zmianach. W przeciwnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za ich prawdziwość. Uważamy, że jeśli nie usuniesz wyraźnie swoich danych osobowych z naszych plików, nadal jesteś zainteresowany ich włączeniem do nich, dopóki BARBEITO ABOGADOS nie uzna tego za stosowne i tak długo, jak jest to odpowiednie do celu, dla którego zostały uzyskane.
BARBEITO ABOGADOS nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności dotyczącą danych osobowych, które mogą zostać przekazane podmiotom trzecim za pośrednictwem linków dostępnych w serwisie.

BARBEITO ABOGADOS może zmienić niniejszą politykę prywatności, aby dostosować ją do zmian zachodzących na stronie internetowej, a także do zmian legislacyjnych dotyczących danych osobowych, które pojawiają się i wpływają na tę politykę. Dlatego wymaga zapoznania się z nim za każdym razem, gdy przekazujesz nam swoje dane za pośrednictwem serwisu.
4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
O ile nie wskazano inaczej, BARBEITO ABOGADOS, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej domeny tej witryny internetowej, a także wszystkich treści, które się w niej pojawiają, w tym, na przykład, a nie wyłącznie, , wszystkie elementy składające się na wygląd wizualny, obraz graficzny i inne bodźce zmysłowe stron internetowych tworzących witrynę – wygląd i zachowanie lub wygląd i styl -, marki, logo, nazwy handlowe, teksty, recenzje i komentarze, obrazy, grafiki, projekty, dźwięki, bazy danych, programy, schematy blokowe, prezentacja, architektura nawigacji i kody źródłowe stron internetowych.
Użytkownik może swobodnie przeglądać witrynę, a BARBEITO ABOGADOS wyraźnie upoważnia do korzystania i pobierania jej treści pod warunkiem uznania autorstwa BARBEITO ABOGADOS i odbywania się to w celach ściśle osobistych i prywatnych.
Z wyjątkiem wyraźnej zgody BARBEITO ABOGADOS, reprodukcja, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób udostępniania, całości lub części zawartości tej witryny w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione.
Użytkownik wyraża zgodę na poszanowanie praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących BARBEITO ABOGADOS. Naruszenie któregokolwiek z tych praw może zostać uznane za działalność przestępczą sklasyfikowaną w Hiszpanii w art. 270 i nast. Kodeksu karnego. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami i konwencjami utwór ten cieszy się ochroną na całym świecie.
5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dostęp do tej witryny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika, który w każdym przypadku będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub BARBEITO ABOGADOS.
Informacje udostępniane za pośrednictwem tej witryny internetowej są jedynie informacjami ogólnymi i nie stanowią jakiejkolwiek porady prawnej ani zawodowej. BARBEITO ABOGADOS dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej Witrynie były dokładne i aktualne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje oferowane w tej Witrynie, za jakiekolwiek nieścisłości, błędy lub pominięcia, które mogą wystąpić, zwłaszcza w zawartych tekstach prawnych i orzeczniczych. które należy zweryfikować w oficjalnych źródłach przed ich wykorzystaniem przed sądem; lub poprzez zawarte w serwisie wypowiedzi i opinie jego współpracowników lub osób trzecich, które mogą swobodnie wypowiadać się na poruszane tematy.
W żadnym przypadku BARBEITO ABOGADOS nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dostępu i/lub korzystania ze strony internetowej lub, w stosownych przypadkach, powiązanych stron internetowych osób trzecich, w tym między innymi za brak dostępności portalu lub transmisję danych pomimo tego, że w treści znajdują się wirusy lub złośliwe lub szkodliwe programy musiał przyjąć wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa i środki technologiczne, aby tego uniknąć.
6. MODYFIKACJE
BARBEITO ABOGADOS zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do swojej strony internetowej z powodów związanych z ulepszaniem, konserwacją lub przeglądem treści lub z jakiegokolwiek innego powodu.
Podobnie BARBEITO ABOGADOS zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia warunków określonych w niniejszej nocie prawnej, zgodnie ze swoimi kryteriami lub ze względu na zmianę przepisów prawnych, orzecznictwa lub praktyk biznesowych.
7. LINKI
W przypadku, gdy niniejsza witryna internetowa zawiera łącza lub hiperłącza prowadzące do innych witryn zarządzanych przez osoby trzecie, BARBEITO ABOGADOS nie może zagwarantować treści lub informacji zgromadzonych na wyżej wymienionych stronach internetowych ani ich prawdziwości ani aktualizacji, w związku z czym BARBEITO ABOGADOS jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą wyniknąć z korzystania ze stron internetowych osób trzecich.
8. PLIKI COOKIES
Zgodnie z art. 22.2 ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy świadczenia naszych usług, a także analizy Twoich nawyków przeglądania . Kontynuując przeglądanie, akceptujesz ich instalację.
Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki instalowane w przeglądarce używanej podczas uzyskiwania dostępu i przeglądania niektórych stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania, sprzęcie, czasie połączenia, analizowaniu działania strony itp. i dzięki temu móc świadczyć określone usługi, oferować reklamy lub móc wdrażać ulepszenia lub nowe usługi.
Jakich plików cookie używamy?
Analityczne pliki cookie mające na celu ulepszenie naszych usług, a także analizę Twoich nawyków przeglądania.
Własne techniczne pliki cookie zapewniające dostęp do sieci i bezpieczeństwo.
Techniczne pliki cookie stron trzecich dotyczące informacji z sieci społecznościowych.
Użytkownik ma możliwość zmiany konfiguracji swojej przeglądarki i jeśli sobie tego życzy, uniemożliwić jej zainstalowanie na swoim dysku twardym, musi jednak liczyć się z tym, że może to spowodować trudności w przeglądaniu serwisu. Jeżeli chcesz zmienić konfigurację, wskazujemy instrukcje, w zależności od przeglądarki, z której korzystasz:
• Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia.
• Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność > Historia > Ustawienia niestandardowe.
• Chrome: Ustawienia > Pokaż opcje zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści.
• Safari: Preferencje > Bezpieczeństwo.
9. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Strona www.barbeitoabogados.com podlega wyłącznie prawu hiszpańskiemu, dlatego też podlegają mu zarówno obywatele, jak i obcokrajowcy korzystający z tej witryny.